Menu

Training op maat


Assertiviteitstraining / Sociale vaardigheden / Werknemersvaardigheden

Inhoud:

  • Feedback geven en ontvangen
  • Grenzen stellen
  • Nee zeggen
  • Omgaan met conflicten
  • Werknemersvaardigheden
  • Communicatieve vaardigheden
  • RET


Sollicitatietraining en jobhunting

Inhoud:

  • Sollicitatievaardigheden
  • Werknemersvaardigheden
  • Matching


Activeringstrajecten

Op naar Mars – UWV
Kansdenken - gemeente Gennep

Inhoud:

  • Trainingsblok waarin inzicht wordt verkregen in eigen kunnen, interesses en mogelijkheden.
  • Bedrijfsbezoeken
  • Stages in combinatie met trainingen waarin extra aandacht wordt besteed aan werknemersvaardigheden.


Omgaan met agressie

Inhoud:

  • Persoonlijke ervaringen
  • Wat doet agressie met je?
  • Theorie agressie
  • Verschillende vormen van agressie
  • Ombuigmethoden
  • Meeveren 


Training verzuim

Inhoud:

  • Wet verbetering poortwachter
  • Protocol ziekteverlof bedrijf
  • Privacy medewerker
  • Verzuimgesprekken theorie/praktijk


Empowermenttraining voor statushouder vrouwen

Inhoud:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?


Jobhunting voor statushouders

Inhoud:

  • Interculturele communicatie
  • Werknemersvaardigheden
  • Sollicitatievaardigheden
  • Matching


Vaktaal op de werkvloer

Deze training is een aanvulling op de jobcoaching op de werkvloer. Er wordt aandacht besteed aan de woordenschat behorende tot het betreffende beroep van de deelnemer. De lessen vinden plaats op locatie en individueel. 
   


ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt)

Inhoud:

ONA is een verplicht onderdeel van de inburgering.
De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Beroepenoriëntatie
  • Realistisch beroepsbeeld
  • Je eigenschappen kennen
  • Beroepskansen
  • Beroepscompetenties
  • Netwerk opbouwen
  • Werk vinden
  • Werkcultuur 


Externe bedrijfstrainingen

Op aanvraag van externe bedrijven kunnen trainingen op maat worden aangeboden. In het verleden is er een training ontwikkeld en uitgevoerd met als doel medewerkers te trainen / ontwikkelen in bepaalde gedragscompetenties. Ook heeft er een externe sollicitatietraining plaatsgevonden bij een bedrijf, die midden in een reorganisatie zaten.