Menu

Bestuur en beloningsbeleid

Bestuur en beloningsbeleid

Beloning en samenstelling Bestuur

In het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) wil INTOS transparant zijn over het bestuur en het beloningsbeleid.

Het bestuur bestaat uit:

 Naam en functie

 Bestuursfunctie

 

 

 J.A. van Hulsteijn (wethouder gemeente Gennep)

 Lid stichting INTOS

 F.N. Dillerop (wethouder gemeente Gennep)

 Lid stichting INTOS

 

In bijgevoegd PDF vindt u de verantwoording van de bezoldiging over het jaar 2022.  Tevens kunt u de verantwoording van de bezoldiging over 2018 tot en met 2021 in bijgevoegde PDF terugvinden.

Beloning Personeel

De WSW-ers worden verloond volgens de cao WSW (met fiscaal nr 001683032L06 en 001683731L05), de CAO aan de slag volgens de CAO aan de slag (met fiscaal nr 002910421L03) en het eigen personeel wordt verloond volgens een eigen INTOS cao die één op één aansluit bij de CAO Gemeente Ambtenaren (fiscaal nr 002910421L01). Het RSIN nummer is 002910421.