Menu

Social Return

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is bedoeld voor het regionale bedrijfsleven. Voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken en invulling willen geven aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar het is ook voor ondernemers die hun kansen willen vergroten voor het verkrijgen van orders bij overheidsinstanties. Social Return komt namelijk steeds vaker voor in opdrachten en aanbestedingen van de overheid. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die het bedrijf ermee nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Ga naar www.mvonederland.nl voor meer informatie. 

 

Partners waar INTOS mee onderneemt: