Menu

Re-integratie

INTOS gaat bij re-integratie altijd uit van werk. We helpen jou met zoeken naar een passende werkplek binnen of buiten INTOS. Dit betekent dat je vaak snel aan het werk kunt.
In veel gevallen bieden wij ook jobcoaching en bieden we nazorg. Lukt het niet om regulier betaald aan het werk te komen, dan biedt INTOS ook diverse mogelijkheden voor dagbesteding.

Dit doen we voor mensen die vallen onder de volgende regelingen:

  • WMO
  • WLZ
  • Wajong
  • WIA
  • WW
  • Participatiewet (bijstand, doelgroepenregister)
  • 2e Spoor vanuit ziektewet