Menu

CAO aan de slag

14-09-2021

CAO Aan de slag

Misschien dat jullie hier de afgelopen maanden al iets hebben over gelezen of gehoord. Vanaf 1 juli 2021 is er een nieuwe CAO van kracht; de CAO ‘Aan de slag’.

Wat is een CAO?

Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, verlof, pensioen enzovoort.

Een CAO geldt voor een grote groep mensen en in het geval van deze nieuwe CAO voor alle mensen die onder de participatiewet vallen.

Een CAO wordt afgesloten tussen verschillende CAO partijen en dit zijn werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zoals de FNV en CNV (dit zijn vakbonden die zich inzetten voor de werknemers) . De afspraken zijn tot een bepaalde tijd geldig en worden dan weer opnieuw besproken waarbij er eventueel weer nieuwe afspraken gemaakt worden. Deze CAO is bijvoorbeeld geldig tot en met 31 december 2023. 

Voor wie geldt deze CAO?

Deze nieuwe CAO is geldig voor alle medewerkers die onder de participatiewet vallen. In het verleden had je de Wet Sociale werkvoorziening (WSW). Deze wet heeft ook een CAO en is nog steeds geldig voor alle medewerkers die onder deze wet vallen. De WSW wet is echter in 2014 gestopt en vanaf 2015 is de participatiewet in Nederland ingevoerd. Alle medewerkers die daarna zijn gestart met werken vallen dus onder deze wet.

Wat houdt de participatiewet in?

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.  Het is dus erg goed nieuws dat er nu een CAO is die gebruikt kan gaan worden en waar belangrijke afspraken in staan.

Wat is er afgesproken in de CAO?

Er worden veel onderwerpen besproken zoals een arbeidsduur van 37 uur, wat voor soort functies zijn er en het salaris dat daar bij hoort, hoeveel verlofuren krijg je, wat gebeurt er als je ziek wordt, hoe is je pensioen geregeld en er staan afspraken in over het eventueel doorstromen naar een andere werkgever en het terugkomen naar INTOS mocht het ergens niet lukken.  

Zie PDF voor de 10 belangrijkste afspraken op een rij.

Bekijk document 

Voor wie geldt deze CAO bij INTOS?

Op dit moment hebben we al 32 mensen bij INTOS die nu of in de nabije toekomst onder deze CAO gaan vallen. Degene die de verandering al hebben doorgemaakt hebben hierover al een gesprek gehad bij P&O waarin de veranderingen zijn uitgelegd.  Als je eens om je heen vraagt is er vast wel een collega op je afdeling die nu onder deze CAO valt en je mogelijk hierover meer kan vertellen.


Vorige pagina