Menu

Onverwachte stijging rijksbijdrage

13-11-2020

 

Gennep ziet rijksbijdrage om bijstand te bekostigen onverwachts flink stijgen

GENNEP | Maar liefst 3,9 miljoen euro rijksbijdrage voor het betalen van uitkeringen, krijgt gemeente Gennep toegekend op basis van het tweede Trimesterrapport. Dit bedrag ligt maar liefst €300.000.- euro hoger dan gemeente zelf had ingeschat. “Wij hadden al een toename voorzien en gemeld in de tweede Trimesterrapportage. Die hadden wij geschat op €200.000.- Dat de toename zo hoog is, hebben we niet zien aankomen.”

Nederlandse gemeenten krijgen de kosten voor bijstandsuitkeringen door de staat vergoed. Maar Nederlandse gemeenten worden wel zo veel mogelijk gestimuleerd om de werkloosheid, en dus de bijstandsuitkering, zo laag mogelijk te houden. Gemeenten die de kosten weten terug te dringen mogen het bespaarde bedrag houden. Lopen de kosten te hoog op, dan moet dit uit eigen zak betaald worden. Mocht het tekort boven de 5% vallen dan treedt een vangnetregeling in werking.

De nieuwe budgettoekenning laat dus zien dat gemeente Gennep goed bezig is met het terugdringen van de uitkeringskosten. “Dit is het resultaat ons sociale beleid” legt wethouder Janine van Hulsteijn uit. “De gemeente is beter in staat om uitkeringen te voorkomen doordat aanvragers zeer tijdig en doeltreffend op alternatieven worden gewezen.” Arbeidsontwikkelbedrijf INTOS neemt in de regio Noord-Limburg de taak op zich om mensen zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Doormiddel van coaching en goede gesprekken probeert INTOS mensen op een goede manier weer aan de slag te laten gaan.


Volgens wethouder van Hulsteijn is dit één van de redenen waarom de toekenning hoger uitpakt dan verwacht. Er wordt heel persoonlijk gezocht naar waar mensen goed in zijn en wat ze willen. “Voor ons doet iedereen er toe. We moeten maatwerk leveren zodat we ze kunnen helpen. Door erachter te komen wie deze zijn en wat ze willen, kunnen we hen heel gericht helpen.”


Voorzichtigheid
De gemeente geeft aan uitermate blij te zijn met dit positieve bericht. Desondanks gaat dit met enige voorzichtigheid gepaard gezien de huidige economische omstandigheden. “Per saldo is het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente is (nog) niet gestegen in 2020, maar we zien wel een toename in voorliggende WW-uitkeringen die door UWV worden uitbetaald.” Over het algemeen ligt de doorstroom van WW naar bijstand ruim onder de 15%. Maar bij economisch zware tijden neemt dit percentage vaak toe.


Voor de volledigheid wilt de gemeente opmerkingen dat de steun voor ondernemers die inkomsten mislopen wegens de coronamaatregelen, via een andere financiële weg geregeld wordt. De TOZO-regeling valt dus niet onder de hierboven beschreven beleids- en financieringsregeling.

 

 

 


Vorige pagina