Menu

INTOS dringt financieel tekort terug

19-06-2015

INTOS dringt financieel tekort terug

INTOS, het SW-bedrijf voor de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, is er de afgelopen periode in geslaagd de financiën op orde te brengen en de organisatie toekomstbestendig te maken.

9e9deefaa4377601d79387030682b060

Dat blijkt uit een onlangs gehouden evaluatie van het zogeheten Aanvalsplan 2011-2014. In dit plan had INTOS tal van maatregelen opgenomen om het forse financiële tekort van de organisatie aan te pakken. Daarbij is ook ingespeeld op de veranderingen in de zorg. Met de maatregelen heeft INTOS het dienstenaanbod verbreed en kan daardoor een grotere groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder helpen. INTOS kampte voorheen met flinke financiële tekorten. Om het tij te keren heeft het bedrijf een aanvalsplan opgesteld. Daaraan is de afgelopen vier jaar gewerkt en heeft zijn vruchten afgeworpen: het verwachte tekort van ruim 470.000 euro per jaar is teruggebracht tot 59.000 euro. Tegelijkertijd heeft INTOS een extra rijksbezuiniging van 250.000 euro per jaar weten op te vangen. INTOS heeft de afgelopen jaren het dienstenaanbod verbreed. Daarmee is de organisatie uitgegroeid tot een volwaardig arbeidsontwikkelbedrijf, en in staat een zeer uiteenlopende groep mensen te begeleiden naar een actieve plek in de samenleving. Variërend van dagbesteding tot een betaalde baan bij een werkgever. Daarvoor heeft INTOS ook het netwerk met werkgevers in de regio fors uitgebreid. Het Rijk heeft inmiddels nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Dat betekent dat INTOS de komende jaren opnieuw maatregelen moet treffen om de financiële positie op orde te houden. Daarvoor is het nieuwe Aanvalsplan 2015-2018 opgesteld.

bron: gezien.nl


Vorige pagina