Menu

Kledingbank uitgifte bij INTOS

13-11-2014

Terwijl de eerste mensen een bezoek brachten aan het uitgifte centrum en daar de kledingsets uitzochten, ondertekenden wethouder Peter Lucassen, INTOS directeur Jan Noij en Kledingbank Limburg directeur Ron Verhees het convenant waarin de samenwerking tussen de drie partijen beklonken werd.

Progressie
Kledingbank Limburg is gevestigd in Maasbracht. Daar werken 110 vrijwilligers in allerlei leeftijden. De kledingbank helpt jaarlijks tussen de acht en tienduizend mensen. Mensen die onder een inkomensgrens leven worden geholpen. Ieder voor- en najaar wordt er een nieuwe sets kleding aan mensen uit de doelgroep verstrekt.

Servicepunt Gennep
In het gebouw van INTOS in Gennep komt het eerste Servicepunt van de Kledingbank Limburg. Personeel van INTOS leegt met ingang van 2015 de kledingcontainers, die nu nog door een andere partij (KICI) beheerd worden. Vervolgens wordt in Gennep een eerste sortering gehouden. De goed bevonden kleding gaat naar het hoofddepot in Maasbracht. INTOS-directeur Jan Noij was ingenomen met de samenwerking. “Zo kunnen we ons bedrijf nog beter in het maatschappelijke verkeer opstellen. We blijven zo een bedrijf van en voor mensen.”
Wethouder Peter Lucassen was blij met het zojuist gesloten convenant. “De gemeente Gennep omarmt de kledingbank van harte. De vestiging van de kledingbank past uitstekend in onze OMO-gedachte, ontmoeten, meedoen en ondersteunen.”

Succes
Een bezoek aan het uitgiftepunt leerde dat de animo voor de Kledingbank Limburg in Gennep groot was. Meer dan 100 mensen uit de doelgroep staken zichzelf en hun gezinsleden dankbaar in het nieuw.


Vorige pagina