Menu

Van leerling tot werknemer

18-12-2023

Artikel INTOSSANT editie December 2023

In deze INTOSSANT nemen we je mee in een traject dat afgelegd wordt van school tot aan de slag bij INTOS. Hoe ziet zo'n traject eruit en welke stappen worden er genomen. Dit doen we aan de hand van de route die Tom Reintjes (zie foto) heeft afgelegd. We laten meerdere mensen aan het woord over het traject dat hij gevolgd heeft.

Zo vertelt zijn vader over hun verwachtingen en ervaringen als ouders. Gertie Eickmans, juf van de Mikado-school, zal de doorloop binnen Mikado vertellen. Gert Assink, productiemanager binnen INTOS zal zijn stage toelichten en tot slot zal William Wienhofen, werkmeester bij BuitenWerk, vertellen hoe het gaat bij het werken in het groen.

Het is mooi om te zien hoe iemand kan groeien en het naar zn zin heeft op zn werkplek.

Bijna volwassen en dan?

Je wordt in 2022 18 jaar oud, je zit op de Mikado school en dan? Hoe gaat je toekomst er uit zien? Wat kan wel, wat kan niet, instanties, regelgeving, puberen, wel of geen alcohol…

In maart 2022 werd Tom 18 jaar oud en voor die tijd kom je een hoop zaken tegen, waar je voorheen niet over nagedacht hebt. Volgens de wet wordt je volwassen en ben je bijvoorbeeld aansprakelijk, mag je zelf keuzes maken en noem maar op. Voor ons betekende dat een hoop vragen.

Gelukkig zijn er mensen op de Mikado school die je de juiste informatie kunnen geven, maar waar je zelf keuzes in mag gaan maken. Voor ons betekende dat, het aanvragen van mentorschap en bewindvoering over Tom. Na de eerste papierkraam, word je uiteindelijk uitgenodigd bij de rechtbank om daar het gevraagde te kunnen vastleggen. Voor ons was dat een fijn gevoel, bescherming voor Tom tegen de eventuele “boze” buitenwereld. Na een gesprekje van 10 minuten sta je buiten en is het geregeld. Met deze brief naar de bank gegaan om ook daar een bescherming in te bouwen, denk aan een extra spaarrekening waar Tom zelf niet bij kan, maar zijn bewindvoering (vader en zus) wel, zodat hij nooit te veel kan uitgeven. Aan het einde van het jaar, mag je een financieel verslag aanleveren bij de rechtbank, weer bescherming voor Tom.

Je zit op school, de Mikado school, en normaal gesproken, weet je op deze leeftijd welke opleiding je gaat doen, wat je eigenlijk wil worden en je weet ook of je dat niveau hebt en of je doorgaat met studeren, maar hoe gaat het als je op speciaal onderwijs zit? Wat kan je later worden, wat wil je later worden en helaas, is dit wel mogelijk? We kwamen er achter dat je jongens en meisjes op deze school vaak moet teleurstellen, jij kan dit niet worden, je kan niet naar die opleiding, iets dat toch vaak pijnlijk is, want je gunt je kind alles. Je moet je kind vaak teleurstellen en dat is niet prettig. Je wordt wel steeds handiger in het ombuigen van een gesprek, weer iets positiefs zeggen en vooral gaan uitlichten wat je allemaal wel kan, want iedereen is ergens goed in, op zijn of haar niveau.

Op de Mikado school ga je stages lopen op verschillende gebieden, daar waar interesses liggen, maar helaas ook, daar waar mogelijkheden zijn. Het is helaas niet altijd mogelijk om ergens stage te lopen. Tom heeft verschillende stages gehad, maar had nooit de klik met een plek waar hij echt zou willen werken.

De afgelopen jaren keek Tom wel op tegen de jongens van BuitenWerk, dat vond hij wel machtig mooi. Dus thuis zijn we vaak aan de slag geweest met zelf leren gras maaien, planten verzorgen, eigen groentetuin en hout zagen.

Een stageplek bleek lastig te zijn en de vraag of het wel kon en nog meer eventuele belemmeringen. Als vader heb ik zelf de stoute schoenen aangetrokken en contact gezocht met mensen bij INTOS, bekeken hoe en wat en als dit of als dat….Op school werd getwijfeld of hij dit niveau aan zou kunnen. Vaak wordt gezegd, in de volksmond, bij twijfel…niet doen. In dit geval zei ik, het is een stage, we kunnen het toch proberen, het is zijn droom en die kan uitkomen. Dus ik wil er voor gaan en om er zeker van te zijn dat we er alles aan hebben gedaan en geprobeerd. 

Tom ging 4 x stage lopen bij BuitenWerk, daar waar hij in goede handen kwam en waar men gelukkig tegen school zei, we kunnen er nu niks van zeggen, deze dagen gingen goed, maar we gaan het nu 2 maanden proberen. Toen Tom dit te horen kreeg, werden zijn ogen groot, begon hij te stralen, maar ook te groeien in doen en laten, de jongen van 18 voelde zich ineens volwassen. Zijn eigenwaarde steeg zoveel dat hij zijn scooterrijbewijs wilde behalen. Ja, het volgende dilemma, hoe ga je dit doen als je niet kan lezen en waarbij het IQ een belemmering gaat worden. Gelukkig voor hem, gaf opa aan, als jij dit echt zou willen, moeten we veel oefenen…
Je komt iedere dag na stage of school bij mij en dan gaan we een half uurtje oefenen achter de computer….

De begeleiding van de mannen en vrouwen van BuitenWerk was zo goed dat Tom maar bleef groeien. Zowel op het werk als thuis, het ging zo goed, dat hij zelfs de 2e keer slaagde voor zijn theorie scooter rijbewijs. Dit zorgde voor meer groei en Tom mocht meer dagen per week stage lopen, de kleren van stage deed hij thuis liever niet uit, omdat hij zo trots op zijn werk was, dat iedereen dit ook moest zien.

Na veel 1 op 1 lessen slaagt Tom zelfs voor zijn praktijkexamen voor de scooter en krijgt hij te horen dat hij van school mag. Hij mag uitstromen naar BuitenWerk, waar hij per 1 september, inmiddels 19 jaar oud, 3 dagen per week mag werken en waar hij nu dus zelf geld verdient, en dat is heel belangrijk voor hem en eigenlijk is dat voor iedereen, hij telt gewoon mee. Graag zou hij meer werken, maar de begeleiding van BuitenWerk is zo goed, dat ze hem eerst laten wennen en alles op zijn tijd gaan verhogen, indien mogelijk.

Mijn advies voor iedereen, denk niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden, er is veel meer mogelijk dan je denkt, maar trek zelf de stoute schoenen aan en denk vooral niet altijd te beschermend en in hokjes.

Succes,

Ivo Reintjes
trotse vader van Tom

Tom, leerling Mikado, leerroute 2

Wat betekent leerroute 2
Leerroute 2 betekent dat de leerling uit gaat stromen naar taakgericht en activerende dagbesteding. Leerlingen die het uitstroomprofiel taakgericht activerende dagbesteding hebben, gaan na de schoolperiode vaak naar vormen van dagbesteding binnen een bedrijf of instelling of naar dagbesteding op het gebied van productiewerk, groenvoorziening, klussen, horeca etc.

Wat is dagbesteding
Dagbesteding is een plek bij een zorgaanbieder waar de persoon overdag kan zijn. Meestal worden er verschillende activiteiten aangeboden en er is nagenoeg geen werkdruk. Hij/zij is er samen met anderen en er zijn professionele begeleiders. De begeleiders zijn geschoold in het begeleiden van de bezoekers en hun ondersteuningsbehoeften. Er is geen loonwaarde; men krijgt een uitkering. Vaak is dat de WAJONG of bijstandsuitkering vanuit WMO.

Waarop baseren we leerroutes
Deze worden bepaald door de cognitieve schoolse vaardigheden. Hoe goed kun je leren in het kort gezegd. Daarnaast is de sociaal emotionele ontwikkeling ook heel belangrijk. Bij sociaal-emotionele ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de persoonlijkheid, het leren omgaan met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden.

Uitstroomtraject van Tom
Tom is in het VSO gekomen met de verwachte uitstroom op leerroute 2; taakgericht en activerende dagbesteding. Tijdens zijn schooljaren in het VSO bleek hij duidelijk voorkeur te hebben voor werken in het groen. Gezien zijn uitstroomprofiel is er gezocht naar stageplekken binnen zijn niveau waar wel meer ontwikkeling mogelijk is. De plekken waar Tom geweest is met “Leren Op Locatie” verliepen prima. Begeleiding vanuit school kon Tom  “lezen” en “ondertitelde” wat er gevraagd of gezegd werd. De externe stage bij een dagbesteding in het groen was niet passend, met name op het sociale vlak. Tom voelde zich er niet thuis, niet gezien en gehoord.

Vragen en zorgen vanuit Mikado
Ook zagen we dat hij graag meer wilde, waarbij onze zorgen of hij dat wel aan zou kunnen, met name over meerdere jaren. Gaan we Tom niet overvragen, zal hij tegen frustraties aanlopen omdat hij dingen niet kan of mag. Kan hij doorgroeien en mogelijk certificaten behalen of houden we hem iets voor wat hij niet zal krijgen?

De overstap naar BuitenWerk was een uitdaging, ook voor ons. Was het haalbaar, kunnen ze Tom daar voldoende begeleiden en houdt hij het vol? En zeker zo belangrijk, hoe lang houdt hij het per dag vol om te werken? Kan hij als het nodig is, korte dagen werken. Hoe is de samenstelling van de groep, de collega’s en past hij daarbij. Hoe zijn de sociale
interacties; begrijpt Tom wat er gezegd wordt en ook wanneer het een grapje is?

Ook een belangrijke vraag was, “Wat als het niet lukt?” Kan hij dat emotioneel aan of hebben we hem dan beschadigd? Daarnaast is het natuurlijk ook van belang te weten of er inderdaad een mogelijkheid is om te blijven. Is er werk voor Tom?

Durven toegeven dat dingen anders lopen in het belang van de leerling
De stage is gestart en tijdens de evaluatiegesprekken zei Tom niet zo veel. Hij vertelde dat het goed ging en hij er plezier had. De begeleiders waren enthousiast over de stappen die hij zette, zijn motivatie en werk wat hij verzette. Ze zagen hem steeds meer uit zijn schulp kruipen en ook meer voor zichzelf opkomen. De afwachtende houding verdween steeds meer en hij profileerde zich als werknemer. Een werknemer met mogelijkheden, een werknemer die ze graag in dienst zouden willen nemen.

Succesverhaal
Ja, het is een succesverhaal voor Tom. Hij heeft gedaan wat hij kon, laten zien dat hij veel meer kan dan dat er verwacht werd. Hij heeft een groei doorgemaakt die ervoor zorgde dat hij beschut werk uit kon stromen. Een succesverhaal doordat hij de kansen kreeg en kon benutten. En doordat hij ondersteund en gestimuleerd werd en wordt vanuit de thuissituatie.

Trots
Ja, ook wij als Mikado zijn trots op zijn ontwikkeling waaraan wij ons steentje hebben mogen bijdragen.

Gertie Eickmans
Stage/uitstroomcoördinator Mikado

Gert Assink

Bij INTOS hebben we verschillende werkplekken beschikbaar waar de leerlingen van Mikado kunnen werken. Op deze werkplekken hebben we ervoor gezorgd dat er kennis kan worden gemaakt met verschillende soorten werk. Zo kan iedere leerling ervaring opdoen en daardoor leren wat bij hem of haar past. 

Deze werkplekken hebben we onder andere gecreëerd in de kantine en in het facilitair waarin wij weer samen werken met het schoonmaakbedrijf Alfa. Alle leerlingen werken op een plek waarbij zij hun persoonlijke specifieke leerdoelen kunnen invullen op een manier die voor hen haalbaar is. Voor Tom was het al snel duidelijk welke plek goed bij hem past, het groenbeheer rondom het INTOS-gebouw. Dat was een plek waar Tom met veel plezier aan de slag is gegaan. Tom kan hier werken met zijn doelkaarten aan zijn persoonlijke leerdoelen.

Tom heeft een hele duidelijke voorkeur voor het buitenwerken; snoeien, vegen, planten of schoffelen. Dit alles vindt Tom heel leuk. Je ziet aan hem dat hij dit werk fijn vindt om te doen.

Motivatie is een heel belangrijke voorwaarde voor werk. Maar dat is niet genoeg. Er zijn allerlei voorwaarden die een leerling moet leren om te kunnen samenwerken. Ook moet je het werk fysiek aan kunnen, inzicht in je werk hebben en het veilig kunnen uitvoeren. Dit alles leert een leerling op zijn werkplek bij INTOS.

Tom had direct een hele goede klik met zijn collega’s Said, Maurice en Peter. Met veel plezier legden ze aan Tom uit wat er van hem verwacht werd. Dat ging heel goed, soms moest het nog een keer uitgelegd worden maar dat gaf niks, ook dat hoort bij werken. Uiteraard waren de werkleiding van INTOS, de leerkracht en de klassenassistenten in de buurt maar na verloop van tijd konden we de begeleiding meer loslaten. Zelfstandig laten worden en Tom zelf laten ervaren wat werken is. Dat pakte hij op een heel natuurlijke manier op.
Op een gegeven moment regelde Tom alles zelf. Kwam hij 's ochtends vroeg de sleutel ophalen, deed als eerste de deur open, pakte het tuingereedschap uit de opslag en wachtte op zijn collega’s. Als die er niet waren dan ging Tom niet rustig zitten en afwachten. Hij kwam dan al snel bij mij met de vraag hoe het verder moest, geweldig dat eigen initiatief! 

En toen was Tom uitgeleerd op deze LOL (Leren op Locatie) en het werd tijd voor de volgende stap. Voor Tom was dat stagelopen bij BuitenWerk. Het lijken logische, vanzelfsprekende stappen maar dat is het niet. Er zijn altijd zorgen over de volgende stap. Maar...met wat duwtjes in de rug van iedereen heeft Tom het gewoon gedaan!!!

Gert Assink
Productiemanager

William Wienhofen

Eind vorig jaar is Tom vanuit Mikado stage komen lopen. Eerst twee dagen in de week, zodat Tom kon wennen aan de collega’s en het werk bij BuitenWerk. Hij zat meestal bij Susan in de ploeg of anders bij Ger. Wat hij bij Susan leerde nam hij mee naar Ger en andersom.

Alles stap voor stap en in zijn eigen tempo. Tom deed het goed en in maart werd zijn stage uitgebreid naar drie dagen in de week. Tom wilde heel graag bij BuitenWerk werken en heeft dit ook laten zien met zijn inzet, zijn wil om te leren en te werken. Dit alles bij elkaar maakte dat Tom, na het afronden van school, een werkplek heeft verdiend bij BuitenWerk!

William Wienhofen
Werkmeester BuitenWerk


Vorige pagina