Menu

Eerste Kamer akkoord met Participatiewet en WWB-maatregelen

01-07-2014

De Eerste Kamer is vandaag in meerderheid akkoord gegaan met de Participatiewet en de wet Maatregelen WWB. Daarmee treden beide wetten definitief in werking per 1 januari 2015.

De Participatiewet legt de verantwoordelijkheid voor het aan de slag helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij gemeenten. Doel is dat meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag gaan bij gewone werkgevers.
In het Sociaal Akkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Afgesproken is dat in de komende jaren werkgevers 100.000 mensen met een arbeidshandicap aan de slag gaan helpen. De overheid heeft zich vastgelegd op 25.000 banen.

Na het debat van vorige week waren door de SP en de ChristenUnie vier moties ingediend, onder meer over het jaarlijks monitoren van de bestaande/beschutte Wsw-voorzieningen, herstel van de gemeentelijke zorgplicht en over uitstel van de taakstellende bezuiniging waarmee deze decentralisatie gepaard gaat. Geen van de moties werd voldoende ondersteund.

(bron: Cedris)


Vorige pagina