Menu

Gecertificeerde Jobcoach

18-06-2014

Op 14 februari 2014 heb ik met goed gevolg de opleiding van ELAN training tot gecertificeerd jobcoach afgerond. Deze opleiding is een erkende beroepsopleiding op HBO-niveau die op alle criteria ruimschoots goedgekeurd is door de Beroepsvereniging jobcoaches Nederland en door het UWV .

Elan Training hanteert de Supported Employment methodiek als basis voor jobcoaching. Deze methodiek is uitermate geschikt om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier te ondersteunen bij het vinden èn behouden van werk. Supported Employment gaat niet uit van de beperkingen van een cliënt, maar laat hem of haar zelf de regie nemen en in actie komen. De jobcoach ondersteunt, maar neemt niet alle verantwoordelijkheden over. Supported Employment maakt de kracht in de mensen zelf los en doet hen recht. Supported employment is een methode die een aantal stappen in een doordachte volgorde kent:
Assesment: Je maakt kennis met de persoon en komt erachter wat deze wil. Je peilt de persoonlijke behoefte, komt erachter wie de persoon is, kent zijn interesses, kent zijn vaardigheden, weet zijn mogelijkheden. Het is voor de methode van belang om met iemand “tijd” door te brengen om de persoon goed te leren kennen.
Jobfinding: Daarna ga je op zoek naar een baan. Je gaat naar bedrijven, biedt de persoon en zijn kwaliteiten aan, maakt eventueel een baan- en taakanalyse in het bedrijf. De jobcoach maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden, -contract en salaris. Ook zorg je er voor dat een en ander wordt vastgelegd.
Jobanalyse: Wanneer er een baan is gevonden, maakt men een baananalyse. De jobcoach kijkt naar welk bedrijf het is, wat de structuur is en welke cultuur er heerst. Je maakt vooral een uitgebreide taakanalyse, inclusief de benodigde sociale vaardigheden.
Jobmatching: Vervolgens gaat men de baan en de persoon koppelen, oftewel je maakt de match. De jobcoach maakt een matching tussen de uitkomsten van de assesment en de baananalyse en je zorgt dan voor een eventuele training voor de persoon of aanpassing van de baan.
Jobcoaching: De jobcoach steunt de persoon op of rond de werkplek door hem algemene beroepsvaardigheden aan te leren. Je zorgt ervoor dat de persoon de bedrijfscultuur leert kennen en er mee weet om te gaan, leert de vaardigheden voor de taak aan en de sociale vaardigheden, speciaal voor de taak. Kortom de jobcoach werkt de persoon zeer intensief in. Overigens kan dit ook gebeuren door een speciaal hiervoor aangewezen collega.
On-going support: De jobcoach zorgt voor een collega-ondersteuner en houdt contact met de persoon en zijn ondersteuner. De persoon kan op de jobcoach terug vallen bij problemen.
Door de opleiding te volgen beschik ik nu over een ‘toolbox’ met coaching-, en ondersteuningsmogelijkheden, heb ik kennis opgedaan van wet- en regelgeving, maar heb ook de juiste grondhouding en vaardigheden opgedaan. Tijdens deze opleiding ben ik er achter gekomen dat het UWV diverse toelagen verstrekt aan werkgevers om mensen met een beperking of uitkering aan te nemen. Dit maakt het voor werkgevers interessanter om iemand met een beperking of uitkering aan te nemen. Ik doel hierbij o.a. op premiekorting bij het in dienst nemen van een Wajongere, de loondoorbetaling tijdens ziekte van een Wajongere of Begeleid Werkende Wsw-er (de zgn. no-risk polis), het verstrekken van een jobcoachondersteuning of speciale regelingen voor oudere werklozen. Voor meer informatie kun je terecht op de site van het UWV www.werk.nl of bij onze afdeling Arbeidsontwikkeling.
 

William Wienhofen


Vorige pagina