Bel INTOS: 0485 - 490811

Ik wil aan de slag

Wanneer je een Indicatie Beschut Werk hebt of je wordt via de gemeente doorverwezen, dan kun je bij INTOS aan de slag. Samen met een consulent ga je kijken waar jouw mogelijkheden liggen en wordt er een trajectplan opgesteld.

Als je arbeidsbelemmerd bent kan INTOS je begeleiden naar werk, eventueel met subsidie. In overleg met INTOS kan een loonwaardemeting worden uitgevoerd om de hoogte van de subsidie te bepalen.

Het grote voordeel van INTOS is dat we je binnen enkele dagen al aan een werkplek kunnen helpen. Daarnaast kan INTOS je verschillende trainingen aanbieden om je positie in de arbeidsmarkt te verbeteren.

Aanmelden kan dus niet direct bij INTOS maar bij de gemeente. 

Je kunt je aanmelden bij het UWV voor een jobcoach of IRO traject. Indien je een bijstandsuitkering ontvangt, kun je jezelf aanmelden bij een klantmanager van je gemeente voor een re-integratie traject.