Bel INTOS: 0485 - 490811

Bestuur en beloningsbeleid

Beloning en samenstelling Bestuur

In het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) wil INTOS transparant zijn over het bestuur en het beloningsbeleid.

Het bestuur bestaat uit:

 Naam en functie

 Bestuursfunctie

 

 

 P.J.J. Lucassen (wethouder gemeente Gennep)

 Lid BVO IWGM

 C.G.P.M. Peters (wethouder gemeente Mook en Middelaar)

 Lid BVO IWGM

 

In de bijgevoegde PDF vindt u de verantwoording van de bezoldiging over het jaar 2017.

Beloning Personeel

De WSW-ers worden verloond volgens de cao WSW (met fiscaal nr 850217465L01) en het eigen personeel wordt verloond volgens een eigen INTOS cao die één op één aansluit bij de CAO Gemeente Ambtenaren (fiscaal nr 002910421L01). Het RSIN nummer is 002910421.